Na wszystkie urządzenia i materiały dostarczamy atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

Certyfikaty, Autoryzacje, Świadectwa, Dyplomy:

  1. Certyfikat - Zielonej Karty nr 655/2000,
  2. Certyfikat - SIMP nr 076/2003,
  3. Certyfikat - TEOMA S.A.
  4. Certyfikat - McQUAY International,
  5. Certyfikat - SANYO - S.P.S. Trading Sp. z o.o.
  6. Certyfikat - AIR CON - dot. MDV,
  7. Świadectwo ukończenia kursu początkowego nr 782 - Krajowe Forum Chłodnictwa,
  8. Świadectwo Kwalifikacji w zakresie serwisowania i napraw urządzeń freonowych,
       pracujących na czynnikach chłodniczych będących substancjami kontrolowanymi,
  9. Dyplom - Główna nagroda VII Sądeckich Targów Budownictwa Ogrzewania i Wyposażenia
       Wnętrz.
Lumors  •  Kurów 9  •  33-311 Wielogłowy  •  tel: 018 4400147  •  fax: 018 4432727
e-mail: lumors@onet.pl